2. Logo Naszej Wspólnoty

Powstało wymowne LOGO WSPÓLNOTY, które wyszło spod ręki jakże artystycznie uzdolnionej Agnieszki, naszej wice - liderki. Z doszlifowaniem całości loga przyszli na pomoc niezawodni: Kinga z grupy teatralno - artystycznej i Robert, nasz wspólnotowy grafik komputerowy.

Czy wiecie co ono symbolizuje?

  • Otwarta księga - to Pismo Św., które trzyma w ręku Św. Paweł, nasz patron. Jest to odniesienie do Jego wizerunku przedstawionego na stronie naszej wspólnoty. To symbol życia Słowem Bożym i głoszenie Go.
  • Gołębica i dłonie Maryi - ta inspiracja pochodzi z ikony przedstawiającej Maryję niosącą Ducha Św. Jest to nawiązanie do maryjności naszej wspólnoty, która została powierzona Maryi i do pierwszych sobót miesiąca.

logo odnowa 2013 ostateczna