Spotkanie ze św. Janem Pawłem II

z9335146QJan-Pawel-II-w-WadowicachRok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II - będziemy w nim obchodzić 95 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci Papieża przełomu wieków. Św. Jan Paweł II od czerwca ubiegłego roku jest także Patronem Miasta Ełku.

Z inicjatywy ks. bpa Jerzego Mazura mieszkańcy Ełku zrzeszeni w stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich przygotowują cykl spotkań poświęconych naszemu Patronowi, by przypomnieć Jego postać i dziedzictwo jakie nam zostawił.

Zapraszamy każdego 16 dnia miesiąca na g. 19.00 do Ełckiego Centrum Kultury. Pierwsze, styczniowe spotkanie związane jest z obchodzonym w tym miesiącu Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan i odbędzie się pod hasłem: Św. Jan Paweł II – Papież Jedności. Zapraszamy zatem wszystkich w piątek, 16 stycznia na g. 19.00 do Sali Zebra Ełckiego Centrum Kultury.

z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Paweł Tober
koordynator wydarzenia