Konferencja o lękach.

Czasem silny lęk, nie jest niczym innym, jak tylko uzasadnioną reakcją, której potrzebujemy do własnej obrony. Reakcje obronne przeciw lękowi: atak, ucieczka. Jeśli podejmujemy się konfrontacji z lękiem, już pozbawiamy go mocy grozy. Nie ma nic pewnego poza Bogiem. W oczywistych sytuacjach zagrożenia napewno potrafimy dostrzec kiedy się boimy. Ale istnieją lęki, których nie chcemy dopuścić do świadomości.

Kiedy grozi nam coś nieprzyjemnego, staramy się tego unikać. Czasami w niewłaściwy sposób postępujemy z lękami (nie myślę, udaję że tego nie ma, ucieczka w nałogi, nadmiar pracy). Aby pokonać lęk potrzeba zaufania. Ważne jest by pozostać zdolnym do działania mimo lęku, przywołanie na pomoc rozsądku, przemyślenie sprawy do końca, co mnie czeka gdy ulegnę memu lękowi.

Rodzaje lęków: lęk przed klęską, lęk przed utratą twarzy (okłamujemy samych siebie ponieważ wstydzimy się dostrzec prawdę), lęk przed byciem odkrytym, lęk przed zachorowaniem, lęk przed kompromitacją.

Trzeba wyjść naprzeciw temu co powoduje lęk: przed nieszczęściem (głód, terror, klęski żywiołowe, katastrofy naturalne), przed nawiązaniem relacji, bliskości, z powodu złych doświadczeń, utraty zaufania lub z powodu własnych wyobrażeń, że utracimy siebe, zatrzemy siebie, przed upadkiem, przed byciem porzuconym, że nie jestem zbyt atrakcyjny, dobry, zaradny (jest tu wyraźny brak akceptacji siebie), przed samotnością, przed stratą kogoś bliskiego, przed byciem wykluczonym z grupy, w pracy zawodowej, przed szyderstwem ze strony innych np. mobbing, przed brakiem czasu(presja czasu), przed przyszłością, przed odmową np. nie proszę, przed bezczynnością i starością, przed śmiercią, przed przyznaniem się do słabości i win z przeszłości, przed byciem winnym cierpienia rodziców albo innego człowieka, przed cierpieniem bliźnich, często za tym kryje się bezradność, przed popełnieniem w życiu tak wielkiego błędu, że potem wszystko będzie nam o tym przypominać, że np zmarnowaliśmy szansę i nie wykorzystaliśmy darów i że nie da sie już nic zmienić, lęk przed wątpliwościami w wierze, lęk przed opuszczeniem przez Boga, poczuciem jakby Go nie było, lęk przed brakiem sensu (często głęboko zakopany).

Iz 41,13-14

,,Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam- wyrocznia Pana - odkupicielem twoim-Święty Izraela."